Vykonávame montáže klimatizácií v mestách Zvolen, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a okolie. Pred montážou klimatizácie robíme obhliadku, ktorú si môžete dohodnúť u nášho technika na čísle 0902 345 929 . Obhliadky robíme kedykoľvek do 20:00 hodiny.

Obhliadku vykonáva technik, ktorý vám poskytne poradenstvo pri výbere umiestnenia a pri výbere vhodnej klimatizácie. Po zmeraní potrebných rozmerov tieto údaje spracuje a navrhne najlepšie riešenie montáže.

Pri návrhu sa zohľadňuje:

Miestnosť – veľkosť okien, orientácia a rozmery chladeného alebo vykurovaného priestoru sú hlavným údajom, pre určenie potrebného výkonu klimatizácie. Domáce splitové klimatizácie poskytujú chladiaci výkon 2,6 kW – 3,5 kW – 5 kW .

Poloha vnútornej a vonkajšej jednotky – štandardná vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou býva 3 až 5 metrov, zároveň sa prihliada aj na výškové pomery medzi jednotkami. Maximálna vzdialenosť medzi jednotkami môže byť až 20 metrov.

Cirkulácia vzduchu – vhodné umiestnenie vnútornej jednotky zabezpečí efektívnu výmenu celého objemu vzduchu v miestnosti. Nástenná klimatizácia nasáva vzduch zhora, preto nemôže byť úplne pod stropom, čo sa ale netýka kazetovej vnútornej jednotky, ktorá sa osádza do zníženého stropu a cirkuláciu má zabezpečenú svojou konštrukciou.

Typ použitého chladiva – podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 517/2014 sa má v záujme znižovania produkcie CO2 a globálneho otepľovania používať plyn R32 s nižším GWP avšak jeho použitie sa v niektorých priestoroch vylučuje.

Energetická efektivita – nové klimatizácie využívajú inverterovú technológiu , ktorá má oproti staršiemu systému úsporu až 30%. Môžu pracovať nepretržite a využívať presne toľko energie, koľko v tom okamihu potrebujú. Lepšie zariadenia majú vyšší koeficient EER/COP a energetickú triedu A+++ , A++ . Vyšší koeficient znamená, že klimatizácia je úspornejšia a efektívnejšia.