Klimatizácie a chladiace zariadenia montujeme do bytov, domov, kancelárskych, obchodných a iných priestorov v mestách Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom.
Na prácu s klimatizáciami, chladivami a chladiacou technikou je potrebná odborná spôsobilosť a certifikácia, ktorú získala naša firma od certifikačných orgánov podľa zákonov č. 321/2012 Z.z., č. 286/2009 Z.z., č. 348/2015 Z.z. a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2067.
Splnením týchto podmienok sme získali oprávnenia na predaj, servis, montáž, klimatizácií a chladiacich zariadení v rámci Európskej únie.

Predmet činnosti je

  • Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie klimatizácií

  • Kontrola úniku chladiva zo zariadení

  • Prehliadky a čistenie klimatizácie

  • Zhodnotenie chladiva a plnenie tlakových nádob na plyny

  • Plnenie klimatizácie, uvádzanie chladiacich zariadení a plynov na trh

Pre zákazníkov robíme bezplatnú obhliadku priestorov, návrh umiestnenia splitovej klimatizácie a výpočet parametrov chladenia, prípadne kúrenia, s klimatizáciou v zime. Zákazníkom pomáhame pri výbere a kúpe vhodnej klimatizačnej jednotky, s dostatočným chladiacim, výhrevným výkonom.